Cast del film Utamaro e le sue cinque mogli (1946)

N/D
N/D

Utamaro e le sue cinque mogli è un film di Kenji Mizoguchi con Minosuke Bandô, Kinuyo Tanaka, Kôtarô Bandô, Kyôko Kusajima, Eiko Ôhara. La sceneggiatura è stata scritta da Yoshikata Yoda. Montaggio a cura di Shintarô Miyamoto. Scopri tutto il cast completo di Utamaro e le sue cinque mogli:

Attori e personaggi

Autori

Regia
Kenji Mizoguchi Kenji Mizoguchi
Sceneggiatura
Yoshikata Yoda Yoshikata Yoda

Montaggio

Fotografia