Facebook

Cast del film Dogora, il mostro della grande palude (1964)

N/D
3.0/5

Dogora, il mostro della grande palude è un film di Ishirô Honda con Yosuke Natsuki, Yôko Fujiyama, Hiroshi Koizumi, Nobuo Nakamura, Robert Dunham. La sceneggiatura è stata scritta da Shinichi Sekizawa. I produttori esecutivi sono Yasuyoshi Tajitsu, Tomoyuki Tanaka. Montaggio a cura di Ryohei Fujii. La colonna sonora è stata composta da Akira Ifukube. Scopri tutto il cast completo di Dogora, il mostro della grande palude:

Attori e personaggi

Yosuke Natsuki Yosuke Natsuki Ispettore Kommei
Yôko Fujiyama Yôko Fujiyama Masayo Kirino
Hiroshi Koizumi Hiroshi Koizumi Kirino
Nobuo Nakamura Nobuo Nakamura Dott. Munakata
Robert Dunham Robert Dunham Mark Jackson
Akiko Wakabayashi Akiko Wakabayashi Hamako
Jun Tazaki Jun Tazaki Capo Ispettore
Susumu Fujita Susumu Fujita Generale Iwasa
Seizaburô Kawazu Seizaburô Kawazu Boss
Eisei Amamoto Eisei Amamoto Maki
Haruya Kato Haruya Kato Sabu
Yoshifumi Tajima Yoshifumi Tajima Gangster
Nadao Kirino Nadao Kirino Gangster
Akira Wakamatsu Akira Wakamatsu Gangster
Hironobu Wakamoto Hironobu Wakamoto Nitta
Yasuhisa Tsutsumi Yasuhisa Tsutsumi Ufficiale
Wataru Wataru Scienziato
Koji Uno Koji Uno Reporter
Tadashi Okabe Tadashi Okabe Agente di polizia

Autori

Regia
Ishirô Honda Ishirô Honda
Sceneggiatura
Shinichi Sekizawa Shinichi Sekizawa
Soggetto
Jojiro Okami Jojiro Okami Racconto

Case di Produzione

American International Pictures (AIP)
Toho Company

Produzione

Yasuyoshi Tajitsu Produttore
Tomoyuki Tanaka Produttore esecutivo

Montaggio

Fotografia

Scenografia

Musiche