Rosemary's Baby: Mia Farrow e Roman Polanski sul set del film

Polanski