West Side Story: David Alvarez, Mike Faist in una scena

West Side Story 30
© Photo by Niko Tavernise - © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation