Star Trek: Picard - Jonathan Frakes e Patrick Stewart nel settimo episodi

Mv5Bywfmymvkzgitytdjns00Nzhklwi0Yzgtmzdlnjvlntq0Mdq4Xkeyxkfqcgdeqxvyodazmdy0Mty V1