Krypton: Blake Ritson nell'episodio Hope

Krypton 15