Hawaii Five-0: Daniel Dae Kim, Scott Caan ed Alex O'Loughlin nell'episodio Ka Hakaka Maikai

Hawaii Five 0 Daniel Dae Kim Scott Caan Ed Alex O Loughlin Nell Episodio Ka Hakaka Maikai 228666