Nihon no ichiban nagai hi - foto

1967, Drammatico

3.0