L'avventuriero di Macao - foto

1952, Avventura

3.0