L'avventura è l'avventura - foto

1972, Avventura

3.0