I magnifici brutos del West - foto

1964, Commedia

0.0