I fratelli Karamazov - foto

1958, Drammatico

2.0