Huling balyan ng buhi, Ang - foto

2006, Drammatico

0.0